جستجو:
جستجو

سمانه فیضی

سمانه فیضی

 

عضویت در انجمن های پزشکی
عضو انجمن متخصصین پوست ایران

  • متخصص پاتولوژی
  • فلوشیپ فوق تخصصی آسیب شناسی پوست
  • درماتوپاتولوژی
بخش ها: آزمایشگاه
موقعیت: مسئول فنی آزمایشگاه
تخصص ها: پاتولوژیست
درجه: متخصص پاتولوژی
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد

تماس بگیرید