جستجو:
جستجو

پرسنل

کلینیک سناباد
محمد مهدی پورعلی
پزشک اورژانس
کلینیک شبانه روزی سناباد
هادی رفیع زاده
پزشک اورژانس
کلینیک سناباد
فرزاد قهرمان
فیزیوتراپیست
کلینیک شبانه روزی سناباد
جواد لوایی
پزشک اورژانس
کلینیک سناباد
هنگامه نیکجوی
فیزیوتراپیست
کلینیک سناباد
فاطمه حسین پور
فیزیوتراپیست
کلینیک سناباد
بهاره خدادادی
فیزیوتراپیست
کلینیک شبانه روزی سناباد
منیر شمس سبزوار
مسئول فنی فیزیوتراپی
کلینیکال پاتولوژیست
سمانه فیضی
مسئول فنی آزمایشگاه
کلینیک سناباد
سید امین کلالی فرد
پزشک اورژانس
کلینیک شبانه روزی سناباد
میترا مرجانی
پزشک اورژانس
کلینیک شبانه روزی سناباد
فرحناز کشفی
پزشک اورژانس
کلینیک شبانه روزی سناباد
حسین رحیمی
پزشک بخش شیمی درمانی