هر آن چه که باید درباره ی مراقبت های بعد از اندوسکوپی مغز بدانید

مشخصات بهترین مراکز برای عمل های آندوسکوپیک مغز در مشهد

در این مقاله سعی بر شناخت بیشتر عمل های اندوسکوپی مغز داریم این روش یکی از جدید ترین روش های جراحی مغز و اعصاب است و به ناحیه هایی از مغز دسترسی پیدا می کند که در روش های معمولی امکان پذیر نیست و اگر هم در روش های معمولی امکان دسترسی باشد با عوارض […]...