عوارض جراحی کیفوپلاستی در درمان شکستگی فشاری ستون فقرات

عوارض جراحی کیفوپلاستی در درمان شکستگی فشاری ستون فقرات

جراحی کیفوپلاستی نیز مانند دیگر روش‌های درمانی تهاجمی عوارضی با خود به همراه دارند. در این مقاله می‌خواهیم در مورد عوارض جراحی کیفوپلاستی در درمان شکستگی فشاری ستون فقرات و ریسک فاکتورهای موثر بر آن، اطلاعاتی ارائه دهیم. ...
عوارض و ریسک فاکتورهای درمان شکستگی فشاری ستون فقرات

مراحل جراحی کیفوپلاستی (تزریق سیمان استخوانی به داخل مهره شکسته) و بهبودی بعد از آن

جراحی کیفوپلاستی از 4 مرحله کلی تشکیل شده است. قبل از جراحی کیفوپلاستی، معمولاً توصیه می‌شود که رفتارهای ناسالم مانند مصرف الکل یا تنباکو قطع یا اینکه در صورت عدم ترک، کاهش بیابند. مخصوصاً مصرف دخانیات که ممکن است احتمال بهبودی استخوان را بعد از عمل کاهش دهد. در مقایسه با روش مشابه ورتبروپلاستی ک...