درمان شکستگی مهره کمر همراه با بهترین متخصصان مشهد

شکستگی مهره کمر جزئی از شکستگی ستون فقرات به حساب می آید. این شکستگی ها میتواند ناشی از یک آسیب جدی یا حتی یک ضربه خفیف باشد که در اغلب مواقع با بیماری قبلی ضعیف کننده استخوان همراه است که میتواند این بیماری شامل پوکی استخوان باشد. هر ساله بیش از چند میلیون نفر دچار […]...