تومورهای قاعده ی جمجمه چگونه تشخیص داده می شوند؟

از جراحی تومورهای قاعده در مشهد چه می دانید؟

جراحی تومور قاعده چیست؟   تومور قاعده که نام اصلی آن تومور قاعده ی جمجمه می باشد به معنای این است که مقداری ضایعات به دور اطراف و یا داخل قاعده ی جمجمه تشکیل و جمع می شود. جراحی تومورهای قاعده در مشهد کار بسیار سخت و حساسی می باشد به دلیل جایی که قاعده […]...