تشخیص فتق دیسک چگونه است؟ درمان فتق دیسک چگونه است؟

تشخیص فتق دیسک چگونه بوده و چطور درمان می‌شود؟

در فتق دیسک، دیسک‌های بین مهره‌ها درگیر می‌باشند. در این پست می‌خواهیم در مورد تشخیص فتق دیسک و درمان آن حرف بزنیم.