جستجو:
جستجو

منیر شمس سبزوار

منیر شمس سبزوار

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 
 
 
 
 
 

سوابق کاری:

  • ۲۰ سال سابقه کاری در فیزیوتراپی بهداری شرکت نفت شمال شرق
  • راه اندازی کلینیک ویژه فیزیوتراپی بیمارستان امام رضا در سال ۱۳۷۴
  • ۶ سال سابقه کار آبدرمانی در استخر زائرسرای شرکت نفت مشهد
  • فعالیت در دیماه ۱۳۹۴ در راه اندازی بخش فیزیوتراپی و آبدرمانی کلینیک سناباد
  • مسئول فنی شیفت صبح فیزیوتراپی کلینیک سناباد از زمان افتتاح تاکنون

فیزیوتراپی در آب

بخش ها: فیزیوتراپی, فیزیوتراپی در آب
موقعیت: مسئول فنی فیزیوتراپی
تخصص ها: فیزیوتراپیست
درجه: کارشناس فیزیوتراپی
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد

تماس بگیرید