جستجو:
جستجو

فاطمه حسین پور

فاطمه حسین پور

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد – سال ۹۳
 
 
 
 
 
 

سوابق کاری:

  • سابقه کاری ۴ سال در کلینیک خصوصی فیزیوتراپی
  • سابقه بیش از ۴ سال در بیمارستان خصوصی سینا مشهد
  • سابقه کاری بیش از ۴ سال در آبدرمانی کلینیک سناباد
  • تکمیل دوره های  Dry Kneedling & taping ،Viseral manipulation

فیزیوتراپی در آب

بخش ها: فیزیوتراپی, فیزیوتراپی در آب
موقعیت: فیزیوتراپیست
تخصص ها: فیزیوتراپیست
درجه: کارشناس فیزیوتراپی
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد

تماس بگیرید