جستجو:
جستجو

فرزاد قهرمان

فرزاد قهرمان

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

سوابق کاری:

  • ۲سال سابقه کار در کلینیک فیزیوتراپی توان آور توس
  • ۱سال در کلینیک فیزیوتراپی دی
  • ۳سال همکاری با  بیمارستان سینا
  • ۲سال در بخش فیزیوتراپی شیفت عصر پلی کلینیک امام سجاد (نیرو انتظامی )
  • ۶ماه بعنوان مسئول فنی کلینیک فیزیوتراپی ممتاز
  • یک سال فعالیت در حوزه آبدرمانی ( فیزیوتراپی در آب )

فیزیوتراپی در آب

بخش ها: فیزیوتراپی, فیزیوتراپی در آب
موقعیت: فیزیوتراپیست
تخصص ها: فیزیوتراپیست
درجه: کارشناس فیزیوتراپی
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد

تماس بگیرید