جستجو:
جستجو

مامک دباغی

مامک دباغی

دکتر مامک دباغی

بخش ها: پزشک عمومی
موقعیت: مسئول فنی
تخصص ها: پزشک عمومی
درجه: پزشک عمومی
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد

تماس بگیرید