جستجو:
جستجو

حسین رحیمی

حسین رحیمی

 


سوابق تحصیلی:

  1. پزشکی عمومی – دانشگاه قزوین – ۱۳۷۴
  2. متخصص داخلی – زاهدان – ۱۳۸۲
  3. فوق تخصص هماتولوژی، آنکولوژی – شهید بهشتی – ۱۳۸۵

 

سوابق علمی:

 • کانوکولورکتال
 • لنفوم
 • رتبه دوم برد فوق تخصصی هماتولوژی-آنکولوژی
 • تأثیر رکنر در درمان لنفوم – ۲۰۰۸-blood
 • سرطان پستان – سوئیس – ۲۰۰۹
 • گازهای گوارشی – بارسلون – ۲۰۰۸

سوابق کاری:

استاد یار دانشگاه علوم پزشکی مشهد – دانشکده پزشکی – ۱۳۸۶

شیمی درمانی کلینیک سناباد

بخش ها: شیمی درمانی
موقعیت: پزشک بخش شیمی درمانی
تخصص ها: متخصص داخلی و فوق تخصص خون و انکولوژی
درجه: فوق تخصص هماتولوژی - مدیکال آنکولوژی
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد

تماس بگیرید