جستجو:
جستجو

فرحناز کشفی

فرحناز کشفی

 

سوابق تحصیلی:

دکترای عمومی ازدانشگاه پزشکی شیراز
 
 
 
 
 
 

سوابق کاری:

  • سابقه فعالیت دربیمارستان شریعتی بمدت چهارسال
  • سابقه فعالیت دربیمارستان امام هادی(ع)بمدت یکسال
  • سابقه فعالیت دردرمانگاه امام حسن عسکری (ع)بمدت دوسال
  • سابقه فعالیت در کلینیک شبانه روزی سناباد بمدت چهارده سال
  • سابقه فعالیت درمطب شخصی بمدت پانزده سال

دکتر کشفی

بخش ها: اورژانس
موقعیت: پزشک اورژانس
تخصص ها: پزشک عمومی
متدها: درمان مراجعین اورژانس
درجه: پزشک عمومی
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد

تماس بگیرید