جستجو:
جستجو

سید امین کلالی فرد

سید امین کلالی فرد

 

سوابق تحصیلی:

فازغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

 

سوابق کاری:

  • ۱۰ سال کار درمانگاهی
  • ۲ سال کار بیمارستانی
  • ۵ سال کا در فیلد ترک اعتیاد
  • ۲ سال کار در فیلد طب سالمندان
  • سابقه ۳ سال ریاست درمانگاه در جنوب کشور
بخش ها: اورژانس
موقعیت: پزشک اورژانس
تخصص ها: پزشک عمومی
متدها: درمان مراجعین اورژانس
درجه: پزشک عمومی
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد

تماس بگیرید