جستجو:
جستجو

اسدالله ابراهیمی

اسدالله ابراهیمی

 

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۷۱
 2. کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نورگرمسار ۱۳۹۰
 3. پذیرفته شده در دوره MPH پردیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۵
 4. ممیز و سرممیز سیستم ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۰ از RWTUV
 5. ممیز سیستم کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از IMQ
 6. ممیز ISMS سیستم کیفیت ایزو ۲۷۰۰۱:۲۰۰۸  از  RWTUV
 7. ممیز و سرممیز سیستم کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از سازمان بیمه سلامت ایران

سوابق کاری:

 • ۲۲ سال کار در بیمه سلامت ( بیمه خدمات درمانی )
 • کارشناس ناظر بیمارستان ۷۶ الی ۷۹
 • کارشناس مسئول بیمارستانی سال ۷۹ الی ۸۳
 • کارشناس مسئول نظارت و اعتباربخشی ۸۲ الی ۸۴
 • معاون سرپرستی منطقه یک ۸۴ الی ۸۶
 • سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و ارتباطات ۸۶ الی ۸۸
 • مسئول سیستم کیفیت و مسئول روابط عمومی  ۸۸ الی ۹۲
 • رئیس اداره امور اداری ۹۲ تا کنون
 • مدرس دانشگاه علمی کاربردی از سال ۹۳ تا کنون
 1. مرکز علمی کاربردی بازرگانی
 2. مرکز علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • موسس شرکت رایان درمان توس
 • مدیرداخلی کلینیک سناباد از مرداد ۹۵ تا کنون

 

بخش ها: مدیریت
موقعیت: مدیریت
تخصص ها: کارشناس ارشد مدیریت
درجه: ارشد مدیریت
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد

تماس بگیرید