جستجو:
جستجو

اسدالله ابراهیمی

اسدالله ابراهیمی

 

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1371
 2. کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نورگرمسار 1390
 3. پذیرفته شده در دوره MPH پردیس دانشگاه علوم پزشکی تهران 1395
 4. ممیز و سرممیز سیستم ایزو 9000:2000 از RWTUV
 5. ممیز سیستم کیفیت ایزو 9001:2008 از IMQ
 6. ممیز ISMS سیستم کیفیت ایزو 27001:2008  از  RWTUV
 7. ممیز و سرممیز سیستم کیفیت ایزو 9001:2015 از سازمان بیمه سلامت ایران

سوابق کاری:

 • 22 سال کار در بیمه سلامت ( بیمه خدمات درمانی )
 • کارشناس ناظر بیمارستان 76 الی 79
 • کارشناس مسئول بیمارستانی سال 79 الی 83
 • کارشناس مسئول نظارت و اعتباربخشی 82 الی 84
 • معاون سرپرستی منطقه یک 84 الی 86
 • سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و ارتباطات 86 الی 88
 • مسئول سیستم کیفیت و مسئول روابط عمومی  88 الی 92
 • رئیس اداره امور اداری 92 تا کنون
 • مدرس دانشگاه علمی کاربردی از سال 93 تا کنون
 1. مرکز علمی کاربردی بازرگانی
 2. مرکز علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

بخش ها: مدیریت
موقعیت: مدیریت
تخصص ها: کارشناس ارشد مدیریت
درجه: ارشد مدیریت
دفتر: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 43 و 45- کلینیک سناباد