نقش سو تفاهم در روابط زوجین | کلینیک سناباد

نقش سوتفاهم‌ ها در روابط زوجین

وقتی سخن از روابط زوجین به میان می‌آید، غالباً تصویری از تفاهم و سازگاری و یا اختلاف و ناسازگاری ارائه می‌گردد و بنابراین موضوع بحث تنها، بررسی نقش سوتفاهم‌ ها در روابط زوجین است....