جستجو:
جستجو

پرسنل

دکتر ماهرک دباغی-پزشک عمومی
دکتر مهرک دباغی
مسئول فنی کلینیک
دکتر مامک دباغی-پزشک عمومی
دکتر مامک دباغی
مسئول فنی کلینیک
دکتر رضا محسنی-روانپزشک-روان درمانگر
دکتر رضا محسنی بیرجندی
ریاست کلینیک سناباد
دکتر مجد محسنی-جراح و متخصص مغز و اعصاب
دکتر مجد محسنی بیرجندی
ریاست کلینیک سناباد
درمانگاه شبانه روزی سناباد
اسدالله ابراهیمی
مدیریت کلینیک
درمانگاه شبانه روزی سناباد
فیزیوتراپیست هنگامه نیکجوی
کارشناس فیزیوتراپی
درمانگاه شبانه روزی سناباد
فیزیوتراپیست فاطمه حسین پور
کارشناس فیزیوتراپی
درمانگاه شبانه روزی سناباد
فیزیوتراپیست بهاره خدادادی
کارشناس فیزیوتراپی
کلینیک شبانه روزی سناباد
فیزیوتراپیست منیر شمس سبزوار
مسئول فنی فیزیوتراپی
کلینیکال پاتولوژیست
دکتر سمانه فیضی
مسئول فنی آزمایشگاه
پزشک عمومی-دپارتمان اورژانس
دکتر میترا مرجانی
پزشک اورژانس
پزشک عمومی
دکترفرحناز کشفی
پزشک اورژانس
فوق تخصص هماتولوژی-مدیکال آنکولوژی
دکتر حسین رحیمی
پزشک بخش شیمی درمانی